CHCESZ NAM POMÓC !
PRZEKAZUJĄC 1,5% Z PODATKU NA RZECZ ORATORIUM IM. KS. BR. MARKIEWICZA
NR KRS 0000111794

Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza w Toruniu.
Bank PEKAO S.A. II O. w Toruniu. Nr konta – 98 1240 1936 1111 0000 1322 0541

 


DRODZY PRZYJACIELE DZIECI I MŁODZIEŻY!!!

Stowarzyszenie pn. Oratorium w Toruniu zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o pomoc w przekazaniu 1% podatku na rzecz naszej placówki. Obecnie w różnych programach wychowawczych realizowanych przez nasze Stowarzyszenie bierze udział ponad 150 dzieci i młodzieży. Nasze programy wychowawcze pozwalają młodemu człowiekowi zdobyć umiejętności i wiedzę przydatna w dorosłym życiu. Młodzi ludzie, realizując różne wydarzenia dla społeczności lokalnej, uczą się organizacji pracy, podziału obowiązków, rzetelności i uczciwości. Oratorium przygotowuje młodego człowieka do pracy na rzecz społeczeństwa, wszędzie tam, gdzie posyła go Bóg.

Wychowankowie i wychowawcy tworzą jedną rodzinę, która pracuje na rzecz misji dobrego wychowania młodego pokolenia Torunian. Wspólne więzi i przyjacielską atmosferę, które są bardzo ważne dla młodych ludzi, tworzymy wspólnie spędzając najważniejsze uroczystości i święta.

Za pośrednictwem tego listu kierujemy do Państwa prośbę o pomoc w przekazaniu 1 % na rzecz toruńskiego Oratorium i rozprowadzeniu wśród bliskich i znajomych powyższych informacji. Każdy z nas może włączyć się w misję dobrego wychowania młodego pokolenia. TWÓJ 1% przynosi radość dzieciom i zmienia naszą placówkę – Warto pomagać dzieciom – to inwestycja, która niesie nadzieję na zmiany…dołącz do nas   Dzięki wsparciu z 1 % mogliśmy znacząco zwiększyć bazę edukacyjno-wychowawczą dla toruńskich dzieci. Wyremontowaliśmy nowe pomieszczenia, dzięki czemu powstała sala do zajęć plastycznych, sala taneczna, sala rekreacyjna, sala konferencyjna oraz nowa część sanitarna. To wszystko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki dotychczasowej pomocy w ramach 1 % ponad 100 dzieci rocznie korzysta z wypoczynku letniego i zimowego, mogło i może korzystać z bogatej oferty edukacyjnej. Mogliśmy doposażyć sale w pomoce dydaktyczne. Dzięki Wam, Drodzy Podatnicy, organizujemy od 20 lat znany w całym Toruniu festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka p.n. „Michayland”. To Wasza pomoc 1 procentowa powoduje, że nasze dzieci wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki krajoznawcze, organizujemy dla nich wystawy prac plastycznych, wieczorki poetyckie i różne konkursy. W 2011 roku dzięki środkom zebranym w ramach 1 % przeprowadziliśmy kompleksowy remont kuchni, co powoduje przygotowywanie smacznych posiłków dla dzieci potrzebujących wsparcia.  Nasi wychowankowie mogą codziennie jeść ciepły, dwudaniowy posiłek, w wyremontowanej jadalni, w której wydajemy ok. 35 000 posiłków rocznie. Środki zebrane w 2012 r.  przeznaczyliśmy na kompleksowy remont dachu w części północnej. W 2013 roku dzięki zebranym środkom zmodernizowaliśmy kotłownie – dokonano wymiany starego pieca C.O. na bardziej wydajny i ekologiczny – wymieniono część instalacji grzewczej, a wszystko po to, by stworzyć dla dzieci w naszej placówce dobre warunki do nauki i zabawy W 2014 r. przeprowadziliśmy  II etap remontu kotłowni, modernizację węzła c.o w budynku, gdzie znajdują się sale dydaktyczne oraz wymieniliśmy stary kocioł gazowy do CWU na powietrzną pompę ciepła oraz zmodernizować instalacje grzejnikową. Celem powyższych prac było osiągnięcie oszczędności.  Jak widzicie Wasz 1% może sprawić tak wiele, przynosi uśmiech na twarzach naszych dzieci i powoduje, że nasza placówka pięknieje. Bez wątpienia to dzięki Waszemu 1 %.  Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Wasze wsparcie w obecnym roku. To wszystko wróci w różnej postaci do dzieci w naszej placówce.

Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowanie!