Michayland

Michayland to rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka – święta wszystkich dzieci. Organizowany jest on co roku z wielkim zaangażowaniem. Wszystkie zabawy mają integracyjny charakter i oparte są na nowoczesnych metodach pracy pedagogiczno-wychowawczo – profilaktycznej. Pragniemy, aby każde dziecko czuło się w tym dniu szczęśliwe i traktowane było w sposób podmiotowy. Wielokrotnie obserwowaliśmy, ile zadowolenia i radości daje młodym ludziom udział  w festynie rodzinnym. Tak wykorzystany czas nie jest czasem straconym. Rozwijają się zainteresowania dzieci i młodych ludzi, kształtują się takie cechy jak: koleżeństwo, współpraca w zespole, umiejętność przegrywania, dyscyplina, poszanowanie własności społecznej. Festyn p.n. Michayland jest jedną z form aktywności ruchowej ogólnie dostępną, niezależną od wieku, płci, umiejętności ruchowych, w których przeważa  element  zabawy  i  rozrywki w połączeniu z zapobieganiem aspołecznym zachowaniom. Organizatorzy przygotowują z roku na rok bogatą ofertę programową dla uczestników festynu dostosowaną do potencjalnych możliwości psycho – fizycznych dzieci oraz ich wieku w postaci różnorodnych stanowisk. Festyn cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców oraz władz miasta, świadczy o tym wzrastająca liczba osób aktywnie uczestniczących w programie przygotowanym przez organizatorów. Liczba uczestników z roku na rok znacząco wzrasta. Świadczy to o dużym sukcesie organizatorów jak i o potrzebie tego rodzaju imprez dla społeczności toruńskiej.   Z powodu wizyty Jana Pawła II w Toruniu w roku 1999 Michayland nie został zorganizowany. Warto podkreślić, że w 2010 roku Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków odwiedziło ponad 20000 uczestników. Była to jak na razie rekordowa edycja tej imprezy.