Wypoczynek

Od początku istnienia Oratorium organizowało wypoczynek letni i zimowy. Pierwsze kolonie odbyły się w Łodygowicach Górnych k. Żywca w 1994 r. Pojechało wówczas 39 wychowanków. Od tej pory co roku miały miejsce kolonie letnie i zimowe, a dzieci odpoczywały w różnych miejscowościach w naszym kraju. Na uwagę zasługuje ilość dzieci, która skorzystała z tych form wypoczynku. W koloniach letnich uczestniczyło 969 dzieci, w zimowiskach 854, co razem daje nam liczbę 1823. Na uwagę zasługuje różne miejsca odpoczynku, dzięki czemu nasi podopieczni poznają piękne uroki naszej Ojczyzny.