ZARZĄD

Prezes – ks. mgr Przemysław Piątek
V-ce Prezes – mgr Danuta Kuźniewicz
V-ce Prezes – mgr Wioleta Wochna
Sekretarz – mgr Iwona Syper
Skarbnik – Janusz Rumiński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Henryk Nowacki
Członek – Zofia Walkowska
Członek – Grzegorz Podobieński