Programy realizowane w naszym Oratorium

Projekt pod nazwą „30-lecie Oratorium – organizacja spotkania integracyjnego”

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w kwocie 10.000 zł.

Projekt pod nazwą „Mało nas, dużo nas do pieczenia chleba” w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w kwocie 84.000 zł.

Projekt pod nazwą „Mnie to nie dotyczy” program profilaktyczny Placówki Wsparcia Dziennego na rok 2024 na 25 dzieci.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w kwocie 86.000 zł.

Projekt pod nazwą „Mnie to nie dotyczy” program profilaktyczny Placówki Wsparcia Dziennego na rok 2024 na 70 dzieci.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w kwocie 294.000 zł.

Projekt „Wakacje z Mikołajem Kopernikiem na Podkarpaciu” finansowany jest ze środków Fundacji Pocztowy Dar.

Projekt „Wakacje z Mikołajem Kopernikiem na Podkarpaciu” finansowany jest ze środków Fundacji PGNiG.

Projekt „Wakacje z Mikołajem Kopernikiem na Podkarpaciu” finansowany jest ze środków Fundacji PZU.

Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza zaprasza na zajęcia socjoterapeutyczne, rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne. Gry i zabawy umożliwiają dzieciom poznanie własnych wartości i możliwości, rozwiną wyobraźnię i kreatywność oraz poczucie przynależności do grupy. Zapraszamy

Prowadzenie świetlic środowiskowych
i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz realizacja programu profilaktyczno – socjoterapeutycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

„Każdy jest niepowtarzalny” na rok 2023

„Chcę być szczęśliwy”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Program współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.


Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla 60 dzieci
„Oratorium idealnym miejscem nauki, zabawy i rozwoju na Bydgoskim Przedmieściu” na rok 2023

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla 55 dzieci
„ W Oratorium jak w domu- nauka, zabawa i terapia”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Program dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.


Program edukacyjny

„Oratorium plus – z Auchan stawiamy na rozwój”

Dofinansowano z jubileuszowego Konkursu Grantowego Fundacji Auchan na rzecz dzieci i młodzieży.


Wspieranie edukacji i wychowania. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży

„Odkrywamy piękno naszej Ojczyzny”

Wydział Edukacji UMT
Program dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.


Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym

„Michayland 2019 – Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Program dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.


Program Europejski Pomocy Żywnościowej – PEAD 2017

„Dożywianie dzieci i młodzieży”

Fundacja Bank Żywności


Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działania zapewniające uspołecznienie dzieci i młodzieży
„Odkrywamy piękno naszej Ojczyzny”

Departament Spraw Społecznych.
Program Dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego


Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

Program profilaktyczno – socjoterapeutyczny
dla dzieci i młodzieży pt. „Bądźmy razem „

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Program dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.


Program edukacji ekologicznej

„Obietnice dla Ziemii”

Program dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu


Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko – pomorskim

„Im więcej wiesz, tym łatwiej się obronisz!”

Departament Zdrowia.
Program Dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego


Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży

„Oratorium na Bydgoskim Przedmieściu rodzinnym środowiskiem wychowawczym do nauki, zabawy i rozwoju dziecka”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Program dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.