Wolontariat

Od roku 1993 toruńskie Oratorium opiera swą działalność charytatywną i opiekuńczą  na wolontariacie osób duchownych i świeckich. Oni to właśnie angażują się w różny sposób systematyczny, planowany lub doraźny wobec podopiecznych naszej placówki. Bez wątpienia jest to bardzo cenny efekt naszej 25 – letniej działalności na Rybakach.  Przez te lata Oratorium stało się miejscem niesienia pomocy dziecku, a przy tym miejscem promocji wolontariatu. Od początku tak to było, że pozyskiwanie wolontariuszy odbywało się poprzez ogłoszenia w parafii św. Michała Archanioła i bł. ks. Br. Markiewicza. Wśród zgłaszających się do pomocy były osoby o różnych zawodach i specjalnościach. W ciągu roku w pracę opiekuńczo-wychowawczą angażuje się ponad 30 osób. W wypoczynek zimowy i letni zaangażowanych jest 20 osób. O wiele więcej wolontariuszy skupia Dzień Dziecka pn. Michayland, gdzie w organizację angażuje się 120 osób. Łącznie daje nam to liczbę 170 osób. Jest to bez wątpienia duży atut naszej działalności.  Drugim bardzo ważnym zagadnieniem obok wolontariatu jest tu współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Duża zasługa w tym ks. prof. Czesława Kustry. W Oratorium studenci UMK poznają specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej. Od wielu lat nasza placówka współpracuje z toruńskimi uczelniami, przede wszystkim ze studentami z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a więc tymi, których kiedyś czeka praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna z dziećmi i młodzieżą. W ostatnich latach w Oratorium gościliśmy grupy studentów ze specjalności opieka i wsparcie społeczne, razem ok. 100 osób pod kierownictwem dr Jarosława Horowskiego. Nasi wychowawcy zapoznali ich z pracą naszej placówki, z jej historią i problematyką pracy z naszymi podopiecznymi. Następnie oprowadzili  studentów po Oratorium, prezentując sale ćwiczeń, nauki i zabawy oraz zaplecze socjalne, siłownię i modelarnię. My ze swej strony także chcemy tę współpracę kontynuować, bo to właśnie studenci odbywają staże pedagogiczne w naszej placówce, ucząc się pracy z dziećmi i wnosząc swój wkład w ich wychowanie. Korzyści z takiej współpracy są i z pewnością będą obopólne. Według powszechnie przyjmowanej definicji wolontariat to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”. Jest ruchem społecznym angażującym ludzi w dobrowolną i bezinteresowną służbę innym bez względu na ich rasę, płeć, wyznawane poglądy religijne i polityczne. Wolontariusze w swych działaniach kierują się pragnieniem pomagania innym wypływającym z ich przekonań światopoglądowych, etycznych bądź religijnych. Oprócz wolontariatu o inspiracji laickiej istnieje wolontariat chrześcijański, skupiający osoby w kościelnych organizacjach charytatywno-pomocowych, które w swoich działaniach kierują się przede wszystkim pobudkami religijnymi. Wolontariat w Kościele katolickim jest formą apostolstwa świeckich, angażujących się na rzecz budowania królestwa Bożego poprzez pokorną służbę ubogim i potrzebującym wsparcia. „Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza najuboższym i potrzebującym” (Bł. Jan Paweł II, Do przedstawicieli wolontariatu międzynarodowego, I 1981 r.) Od wolontariusza oczekuje się przede wszystkim serca oraz uczciwości, rzetelności, wrażliwości i poświęcenia. Wszyscy w Toruniu i w całym kraju zdajemy sobie sprawę z ogromu biedy. Spotykamy się z nią często w naszym własnym domu, na klatce schodowej, w tej samej dzielnicy. Bezrobocie, przemoc, osamotnienie, cierpienie wpisane są w krajobraz naszego kraju. Co możemy zrobić? Pisze o tym Dom Helder Camara, legendarny biskup biedoty w Brazylii: Jeśli śnię sam, pozostaje to tylko snem; jeżeli śnię z innymi, staje się to rzeczywistością. Wolontariat jest jedną z form urzeczywistniania marzeń o świecie lepszym i bardziej ludzkim. Ludzie od wieków starali się pomagać innym, potrzebującym. To, co ulega zmianie w czasie, to tylko forma tej pomocy. Rządowej i pozarządowej. W Polsce  i na świecie działają różne diakonie, bractwa, hospicja, parafialne zespoły charytatywne „Caritas” czy organizacje prowadzące wolontariat czy jego centra. I tak również jest przy naszej placówce.   07.05.2007 r. przy toruńskim Oratorium powołano Michalickie Centrum Wolontariatu. Ma ono nieść pomoc i wsparcie w wielopłaszczyznowej działalności Stowarzyszenia Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi pn. Oratorium.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W TORUŃSKIM ORATORIUM!!!

Jeżeli lubisz dzieci. jeżeli nie jest Ci obojętnych ich los. Jeżeli masz odrobinę czasu. Zapraszamy Cię do uczestnictwa w programie Wolontariat. W ramach programu każdy wolontariusz zajmuje się dziećmi. Pomaga mu w lekcjach, wspiera w troskach i kłopotach, jest jego starszym przyjacielem.  Jesteś kreatywny, pełen pomysłów…. młody, starszy. wiek nie ważny masz trochę wolnego czasu… być może jesteś fascynatem matematyki, fizyki lub chemii, zajęć plastycznych… albo też lubisz sport… grasz dobrze w piłkę nożną, siatkówkę… zarażasz pasją do gry na jakimś instrumencie… bądź studiujesz pedagogikę czy psychologię… lub też masz do odrobienia praktyki czy staż… chciałbyś odbyć ciekawe szkolenia, zdobyć doświadczenie zawodowe, albo po prostu chcesz poznać nowych ludzi, popracować w młodym, otwartym zespole… a także chcesz poznać zwyczaje dzisiejszej młodzieży lub powygłupiać się z dzieciakami…

DOŁĄCZ DO WOLONTARIUSZY NASZEGO ORATORIUM!!!